Blog > EximShark.Com

Blog

L/C là gì? Quy trình thanh toán L/C trong xuất nhập khẩu

Bản chất của việc thanh toán bằng L/C là người nhập khẩu mượn uy tín của ngân hàng (tín dụng) để thuyết phục người xuất khẩu giao hàng; sau đó người xuất khẩu đòi tiền ngân hàng dựa trên các bằng chứng (chứng từ) chứng minh mình đã hoàn thành trách nhiệm.

[BẢN DỊCH] L/C không hủy ngang trả ngay (Irrevocable At sight Letter of Credit) Anh-Việt

ANY BANK IN MALAYSIA BY NEGOTIATION: L/C trả ngay và Người bán được phép chiết khấu bộ chứng từ tại bất kỳ ngân hàng nào ở Malaysia (Chiết khấu ngay khi xuất trình chứng từ cho ngân hàng tại nước ngoài bán).

Mẫu điện MT 700 (Issue of a Documentary Credit – Điện phát hành L/C)

MT 700 là mẫu điện SWIFT được sử dụng khi một ngân hàng phát hành L/C. Nó được gửi từ ngân hàng phát hành đến ngân hàng thông báo với chi tiết các điều khoản của thư tín dụng. Chi tiết các trường (filed) trong mẫu điện MT 700 được quy định như sau:

[BÍ MẬT] Tôi đã tự học tiếng Anh xuất nhập khẩu như thế nào?

Không sai! Quả thật tiếng Anh xuất nhập khẩu là một điều kiện vô cùng quan trọng nhưng hoàn toàn không phải là điều kiện bắt buộc nếu bạn muốn làm việc trong ngành này. Bạn cần biết rằng không giỏi tiếng Anh hoặc thậm chí chỉ biết chút ít vẫn có rất nhiều cơ hội làm Xuất nhập khẩu nhé.

T/T là gì? Quy trình Chuyển tiền trong xuất nhập khẩu

T/T được sử dụng phổ biến đối với các thương vụ giá trị thấp hoặc với các đối tác có độ tin cậy cao (đối tác lớn và uy tín hoặc đối tác lâu dài… ), khi chuyển tiền ngân hàng chỉ tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán và thu phí.

House Bill là gì? Master bill là gì? Tại sao phát sinh House Bill và Master Bill?

Như vậy bạn có thể hiểu rằng đối với 1 lô hàng nào đó có thể có 1 vận đơn (Master Bill) hoặc có 2 vận đơn (Master Bill và House Bill). Khi làm việc tại công ty Forwarder bạn sẽ thường xuyên gặp cả Master Bill và House Bill, nhưng khi làm việc cho công ty xuất nhập khẩu thì bạn thường chỉ làm việc với House Bill mà thôi.