Surrendered B/L & Telex Release: Nhận hàng không cần B/L gốc > EximShark.Com

Surrendered B/L & Telex Release: Nhận hàng không cần B/L gốc

Về bản chất Surrendered B/L chỉ như 1 tờ giấy biên nhận của hãng tàu đối với Shipper mà không có các chức năng đầy đủ của vận đơn đường biển.

1.      Lý do cần Surrendered B/L?

Trong vận tải biển, thông thường khi muốn nhận hàng Consignee phải xuất trình B/L gốc tại cảng đến. Nhưng trên thực tế có nhiều trường hợp hàng đã đến cảng mà B/L gốc chưa đến tay người nhập khẩu (do cảng đi và cảng đến gần nhau nên hàng đi nhanh trong khi người xuất khẩu chưa kịp chuẩn bị chứng từ xong để gửi cho người nhập khẩu). Lúc này người nhập khẩu muốn sử dụng Surrendered B/L để có thể nhận hàng tại cảng đến mà không cần xuất trình B/L gốc.

Bật mí:

Về bản chất Surrendered B/L chỉ như 1 tờ giấy biên nhận của hãng tàu đối với Shipper mà không có các chức năng đầy đủ của vận đơn đường biển, do đó trên thực tế Surrendered B/L thường được sử dụng trong các trường hợp sau: (i) Công ty mẹ và công ty con, (ii) Thực hiện hợp đồng gia công, (iii) Thỏa thuận không cần B/L gốc do tin cậy đối tác.

2.      Quy trình thực hiện Surrendered B/L

Người nhận hàng không lường trước được việc người gửi hàng chậm chuẩn bị bộ chứng từ, chậm gửi bộ chứng từ cho mình (trong đó có B/L gốc) nên phát sinh yêu cầu sử dụng Surrendered B/L để khắc phục tình hình.

Quy trình:

  • Sau khi giao hàng, người gửi hàng được cấp B/L gốc;
  • Hàng được vận tải đến cảng dỡ sớm hơn B/L gốc được gửi đến người nhận hàng; Người nhận hàng yêu cầu người gửi hàng thực hiện Surrendered B/L;
  • Người gửi hàng nộp lại B/L gốc cho người vận tải (xuất trình tại cảng gửi); Người vận tải thực hiện Surrendered B/L bằng cách đóng dấu SURRENDERED lên vận đơn;
  • Người vận tải thông báo cho đại lý tại cảng dỡ về việc sử dụng Surrenderd B/L bằng Telex Release;
  • Người nhận hàng xuất trình giấy tờ (không cần xuất trình B/L gốc) cho đại lý hãng tàu;
  • Đại lý hãng tàu đồng ý giao hàng cho người nhận hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *