Lưu trữ Vận đơn đường biển (Bill of Lading - B/L) > EximShark.Com

House Bill là gì? Master bill là gì? Tại sao phát sinh House Bill và Master Bill?

Như vậy bạn có thể hiểu rằng đối với 1 lô hàng nào đó có thể có 1 vận đơn (Master Bill) hoặc có 2 vận đơn (Master Bill và House Bill). Khi làm việc tại công ty Forwarder bạn sẽ thường xuyên gặp cả Master Bill và House Bill, nhưng khi làm việc cho công ty xuất nhập khẩu thì bạn thường chỉ làm việc với House Bill mà thôi.