Lưu trữ Vận đơn đường biển (Bill of Lading - B/L) > EximShark.Com

SWITCH B/L: MUA BÁN 3 BÊN VÀ QUY TRÌNH THAY ĐỔI B/L

Trong một trường hợp đặc biệt, công ty bạn không phải là người xuất khẩu thực sự, cũng không phải là người nhập khẩu thực sự mà đơn giản chỉ là người trung gian mua của bên xuất khẩu và bán cho bên nhập khẩu để “ăn chênh lệch”.

House Bill là gì? Master bill là gì? Tại sao phát sinh House Bill và Master Bill?

Như vậy bạn có thể hiểu rằng đối với 1 lô hàng nào đó có thể có 1 vận đơn (Master Bill) hoặc có 2 vận đơn (Master Bill và House Bill). Khi làm việc tại công ty Forwarder bạn sẽ thường xuyên gặp cả Master Bill và House Bill, nhưng khi làm việc cho công ty xuất nhập khẩu thì bạn thường chỉ làm việc với House Bill mà thôi.

Phân loại B/L: Origin/ Copy, Liner/ Charter, Straight/ To order, House/ Master…

Việc phân loại B/L cho bạn biết cách thức thuê tàu, tính pháp lý, khả năng chuyển nhượng, tình trạng hàng lên tàu, cách thức thanh toán cước, người phát hành và cả cách nhận hàng tại cảng đến….