Lưu trữ Vận tải quốc tế > EximShark.Com

Phân loại B/L: Origin/ Copy, Liner/ Charter, Straight/ To order, House/ Master…

Việc phân loại B/L cho bạn biết cách thức thuê tàu, tính pháp lý, khả năng chuyển nhượng, tình trạng hàng lên tàu, cách thức thanh toán cước, người phát hành và cả cách nhận hàng tại cảng đến….

SWITCH B/L: MUA BÁN 3 BÊN VÀ QUY TRÌNH THAY ĐỔI B/L

Trong một trường hợp đặc biệt, công ty bạn không phải là người xuất khẩu thực sự, cũng không phải là người nhập khẩu thực sự mà đơn giản chỉ là người trung gian mua của bên xuất khẩu và bán cho bên nhập khẩu để “ăn chênh lệch”.

CIC/ EBS/ THC/ CFS/ Handling/ Bill fee – Các loại phí phát sinh trong vận tải quốc tế

Quy trình vận tải gồm hàng hóa được xếp lên tàu ở cảng đi, vận chuyển đến cảng đích và dỡ hàng lên bãi container để giao cho khách hàng. Chi phí vận tải đơn thuần từ cảng đi đến cảng đích được gọi là cước biển (ocean freight) và các loại phụ phí (surcharges). Ngoài ra, hãng tàu còn phải làm một số công việc để đưa hàng hóa xếp lên tàu ở cảng đi và dỡ hàng xuống bãi container ở cảng đến gọi là chi phí địa phương (local charges).

[ĐỌC HIỂU] Nội dung Booking Note/ Booking confirmation của Evergreen Line

Hãng vận tải sẽ xác nhận việc đặt chỗ đã thành công cho Forwarder bằng cách gửi Booking Note hoặc Booking Confirmation (khi làm booking cho hàng nguyên – FCL thì Booking Confirmation còn được gọi là Lệnh cấp container rỗng).

Booking Note/ Booking Confirmation; Closing time/ Cut off time; Tracking/ Arrival Notice trong vận tải quốc tế

Tùy vào điều kiện Incoterms được sử dụng trong hợp đồng mà bên bán sẽ phải đặt booking, người thuê vận tải sẽ lấy Booking Note (có thể gọi là Booking Confirmation) từ các Forwarder (công ty dịch vụ giao nhận) hoặc đôi khi lấy trực tiếp từ Lines/ Airlines (hãng vận tải đường biển hoặc hàng không).

Kích thước Container 20’DC/20’GP, 40’DC/40’GP, 40HC và ký hiệu container

20’DC/20’GP, 40’DC/40’GP, 40HC là các ký hiệu bạn rất hay gặp trong hợp đồng, invoice hoặc các vận đơn. Vậy các ký hiệu đó là gì, nó cho biết những thông tin nào về khối lượng hay kích thước hàng hóa?