Lưu trữ Vận tải quốc tế > EximShark.Com

House Bill là gì? Master bill là gì? Tại sao phát sinh House Bill và Master Bill?

Như vậy bạn có thể hiểu rằng đối với 1 lô hàng nào đó có thể có 1 vận đơn (Master Bill) hoặc có 2 vận đơn (Master Bill và House Bill). Khi làm việc tại công ty Forwarder bạn sẽ thường xuyên gặp cả Master Bill và House Bill, nhưng khi làm việc cho công ty xuất nhập khẩu thì bạn thường chỉ làm việc với House Bill mà thôi.

[Hướng dẫn] Lựa chọn phương thức vận tải cho 1 lô hàng xuất nhập khẩu

Khi chuẩn bị xuất khẩu hoặc nhập khẩu một lô hàng bạn phải dự tính phương tiện sẽ vận tải hàng để chuẩn bị trước cho việc giao nhận và làm thủ tục hải quan. Bạn có 3 lựa chọn chính là đi biển, đi hàng không, đi chuyển phát nhanh.

CIC/ EBS/ THC/ CFS/ Handling/ Bill fee – Các loại phí phát sinh trong vận tải quốc tế

Quy trình vận tải gồm hàng hóa được xếp lên tàu ở cảng đi, vận chuyển đến cảng đích và dỡ hàng lên bãi container để giao cho khách hàng. Chi phí vận tải đơn thuần từ cảng đi đến cảng đích được gọi là cước biển (ocean freight) và các loại phụ phí (surcharges). Ngoài ra, hãng tàu còn phải làm một số công việc để đưa hàng hóa xếp lên tàu ở cảng đi và dỡ hàng xuống bãi container ở cảng đến gọi là chi phí địa phương (local charges).

[ĐỌC HIỂU] Nội dung Booking Note/ Booking confirmation của Evergreen Line

Hãng vận tải sẽ xác nhận việc đặt chỗ đã thành công cho Forwarder bằng cách gửi Booking Note hoặc Booking Confirmation (khi làm booking cho hàng nguyên – FCL thì Booking Confirmation còn được gọi là Lệnh cấp container rỗng).