Tại sao công ty Xuất nhập khẩu cần thuê Forwarder? > EximShark.Com

Tại sao công ty Xuất nhập khẩu cần thuê Forwarder?

Trong thực tế khi hàng di chuyển từ kho người bán đến kho người mua, về cơ bản người bán hay người mua sẽ thực hiện các trách nhiệm của mình theo sự phân chia của Incoterms. Tuy nhiên, họ thường không đủ khả năng hoặc kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả tất cả các công việc. Do đó, hầu như công ty xuất nhập khẩu nào cũng thuê cho mình 1 công ty giao nhận (Forwarder) để thay mình thực hiện một số công việc như: thuê tàu, xin C/O, khai hải quan, làm thủ tục kiểm dịch…

Như vậy có thể xuất hiện 2 Forwarder khi thực hiện vận tải 1 lô hàng: (i) Forwarder phục vụ bên bán, thực hiện các công việc ở Chặng 1 – nội địa nước xuất khẩu; (ii) Forwarder phục vụ bên mua, thực hiện các công việc ở Chặng 3 – nội địa nước nhập khẩu. Một trong hai người giao nhận này sẽ thực hiện thuê vận tải quốc tế giúp bên bán (nếu hợp đồng theo CIF) hoặc thuê vận tải quốc tế giúp bên mua (nếu hợp đồng theo FOB).


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *