Lưu trữ Thanh toán quốc tế > EximShark.Com

L/C là gì? Quy trình thanh toán L/C trong xuất nhập khẩu

Bản chất của việc thanh toán bằng L/C là người nhập khẩu mượn uy tín của ngân hàng (tín dụng) để thuyết phục người xuất khẩu giao hàng; sau đó người xuất khẩu đòi tiền ngân hàng dựa trên các bằng chứng (chứng từ) chứng minh mình đã hoàn thành trách nhiệm.

[BẢN DỊCH] L/C không hủy ngang trả ngay (Irrevocable At sight Letter of Credit) Anh-Việt

ANY BANK IN MALAYSIA BY NEGOTIATION: L/C trả ngay và Người bán được phép chiết khấu bộ chứng từ tại bất kỳ ngân hàng nào ở Malaysia (Chiết khấu ngay khi xuất trình chứng từ cho ngân hàng tại nước ngoài bán).

Mẫu điện MT 700 (Issue of a Documentary Credit – Điện phát hành L/C)

MT 700 là mẫu điện SWIFT được sử dụng khi một ngân hàng phát hành L/C. Nó được gửi từ ngân hàng phát hành đến ngân hàng thông báo với chi tiết các điều khoản của thư tín dụng. Chi tiết các trường (filed) trong mẫu điện MT 700 được quy định như sau:

T/T là gì? Quy trình Chuyển tiền trong xuất nhập khẩu

T/T được sử dụng phổ biến đối với các thương vụ giá trị thấp hoặc với các đối tác có độ tin cậy cao (đối tác lớn và uy tín hoặc đối tác lâu dài… ), khi chuyển tiền ngân hàng chỉ tham gia cung cấp dịch vụ thanh toán và thu phí.

SWIFT code/ BIC code/ IBAN number trong thanh toán quốc tế

Ở Việt Nam, đa số các ngân hàng thường sử dụng Swift Code loại 8 ký tự bởi vì loại 11 ký tự có thêm mã chi nhánh, mà một ngân hàng thì có rất nhiều chi nhánh. Do đó các ngân hàng thường đưa Swift Code 8 ký tự trên website của họ như bảng dưới đây.

[ĐỌC HIỂU] Nội dung chính của L/C

Tín dụng chứng từ (Documentary Credit) là phương thức trong đó theo yêu cầu của người nhập khẩu, ngân hàng sẽ phát hành một Thư tín dụng (Letter of Credit – L/C), trong đó ngân hàng cam kết thanh toán khi người xuất khẩu xuất trình được bộ chứng từ phù hợp với những điều kiện đã quy định trong Thư tín dụng.

Bill of Exchange/ Draft: Tác dụng của Hối phiếu đối với người xuất khẩu

Nói về Hối phiếu bạn phải luôn nhớ nó là một phương tiện thanh toán (có thể hiểu là giấy tờ có giá gần như tiền mặt) để “xác nhận món nợ” của bên mua đối với bên bán. Sau khi xác nhận món nợ đó nó sẽ hoạt động “như một tờ tiền” và bắt đầu “lưu thông trên thị trường một cách riêng rẽ” mà không bị ràng buộc bởi thương vụ phát sinh ra nó.