Blog > Trang 2 trên 10 > EximShark.Com

Blog

[Hướng dẫn] Lựa chọn phương thức vận tải cho 1 lô hàng xuất nhập khẩu

Khi chuẩn bị xuất khẩu hoặc nhập khẩu một lô hàng bạn phải dự tính phương tiện sẽ vận tải hàng để chuẩn bị trước cho việc giao nhận và làm thủ tục hải quan. Bạn có 3 lựa chọn chính là đi biển, đi hàng không, đi chuyển phát nhanh.

Quy định về tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo Hiệp định thương mại EVFTA

Tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo Hiệp định thương mại EVFTA được quy định cụ thể theo Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/06/2020 Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế theo Hiệp định thương mại EVFTA

Để được hưởng ưu đãi thuế theo Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) nhà xuất khẩu/ nhập khẩu phải nộp một trong những chứng từ chứng nhận xuất xứ sau: