[SHARE] Nội dung Luật hải quan và Thông tư hướng dẫn trên phần mềm ECUS5/VNACCS > EximShark.Com

[SHARE] Nội dung Luật hải quan và Thông tư hướng dẫn trên phần mềm ECUS5/VNACCS

File hướng dẫn chi tiết Luật hải quan quy định các thay đổi đối với loại hình Gia công (GC), Sản xuất xuất khẩu (SXXK), Chế xuất (CX) trên phần mềm ECUS5/VNACCS và Demo hướng dẫn thực hiện chi tiết các bạn nhé.

Nội dung:

Đây là tài liệu vô cùng quan trọng đối với các bạn làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất khi mà phải thường xuyên xử lý tờ khai các loại hình kể trên với các nội dung chính như sau:

  • Thay đổi đối với loại hình GC, SXXK, CX
  • Hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế SXXK
  • Hồ sơ xử lý nguyên phụ liệu GC
  • Nội dung quyết toán đối với các loại hình
  • Phương án chốt đầu kỳ lên Kế toán Kho DN
  • Kế hoạch nâng cấp cho doanh nghiệp trên ECUS5
  • Demo và Hướng dẫn thực hiện

Nếu bạn đang dự định ứng tuyển 1 vị trí tại các công ty đặc thù này thì càng cần nắm rõ ngay các nội dung mà tài liệu đề cập nha bạn ^^.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *