Lưu trữ Phần mềm hải quan điện tử Ecus > EximShark.Com

[SHARE] Nội dung Luật hải quan và Thông tư hướng dẫn trên phần mềm ECUS5/VNACCS

File hướng dẫn chi tiết Luật hải quan quy định các thay đổi đối với loại hình Gia công (GC), Sản xuất xuất khẩu (SXXK), Chế xuất (CX) trên phần mềm ECUS5/VNACCS và Demo hướng dẫn thực hiện chi tiết các bạn nhé.

[Hướng dẫn] Cài đặt ECUS/VNACCS: Đăng nhập lần đầu và thiết lập thông số để thực hành mở Tờ khai hải quan điện tử

Cá nhân mình cho rằng bất cứ ai muốn làm Xuất nhập khẩu thành công thì ít nhiều đều nên biết sử dụng phần mềm hải quan điện tử. Có thể bạn chỉ làm giao dịch, đàm phán mà không phải mở tờ khai… nhưng thực chất nếu bạn biết mở tờ khai thì sẽ có lợi ngược lại cho việc giao dịch, mình sẽ giải thích thêm điều này ở cuối bài nhé.