Lưu trữ Xuất xứ hàng hóa > EximShark.Com

Xác định xuất xứ hàng hóa có tác dụng gì trong xuất nhập khẩu?

Xuất xứ hàng hóa chính là căn cứ quan trọng để xác định số thuế bạn phải nộp hoặc các hạn chế bạn phải chịu khi xuất nhập khẩu hàng hóa như: áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, quy định hạn ngạch thuế quan…

Quy định về tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo Hiệp định thương mại EVFTA

Tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo Hiệp định thương mại EVFTA được quy định cụ thể theo Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/06/2020 Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế theo Hiệp định thương mại EVFTA

Để được hưởng ưu đãi thuế theo Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) nhà xuất khẩu/ nhập khẩu phải nộp một trong những chứng từ chứng nhận xuất xứ sau: