DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP C/O MẪU EUR.1 CỦA VIỆT NAM > EximShark.Com

DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP C/O MẪU EUR.1 CỦA VIỆT NAM

Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu EUR.1 của Việt Nam ban hành kèm theo công văn số 0811/XNK-XXHH ngày 30 tháng 7 năm 2020.

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP C/O MẪU EUR.1 CỦA VIỆT NAM
(ban hành kèm theo công văn số 0811/XNK-XXHH ngày 30 tháng 7 năm 2020)

STTTên tiếng Anh cơ quan, tổ chức cấp C/OTên viết tắt bằng tiếng Anh của cơ quan, tổ chức cấp C/OMã số
1Import – Export Management Office in Ha NoiIEM Office in Ha Noi01
2Import – Export Management Office in Ho Chi Minh CityIEM Office in Ho Chi Minh City02
3Import – Export Management Office in Da NangIEM Office in Da Nang03
4Import – Export Management Office in Dong NaiIEM Office in Dong Nai04
5Import – Export Management Office in Binh DuongIEM Office in Binh Duong06
6Import – Export Management Office in Vung TauIEM Office in Vung Tau07
7Import – Export Management Office in Lang SonIEM Office in Lang Son08
8Import – Export Management Office in Quang NinhIEM Office in Quang Ninh09
9Import – Export Management Office in Lao CaiIEM Office in Lao Cai71
10Import – Export Management Office in Thai BinhIEM Office in Thai Binh72
11Import – Export Management Office in Thanh HoaIEM Office in Thanh Hoa73
12Import – Export Management Office in Nghe AnIEM Office in Nghe An74
13Import – Export Management Office in Tien GiangIEM Office in Tien Giang75
14Import – Export Management Office in Can ThoIEM Office in Can Tho76
15Import – Export Management Office in Hai DuongIEM Office in Hai Duong77
16Import – Export Management Office in Binh Tri ThienIEM Office in Binh Tri Thien78
17Import – Export Management Office in Khanh HoaIEM Office in Khanh Hoa80
18Import – Export Management Office in Ha TinhIEM Office in Ha Tinh85
19Import – Export Management Office in Ninh BinhIEM Office in Ninh Binh86

Xem thêm: HƯỚNG DẪN KÊ KHAI C/O MẪU EUR.1 CỦA VIỆT NAM THEO EVFTA


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *