Xác định xuất xứ hàng hóa có tác dụng gì trong xuất nhập khẩu? > EximShark.Com

Xác định xuất xứ hàng hóa có tác dụng gì trong xuất nhập khẩu?

Xuất xứ hàng hóa chính là căn cứ quan trọng để xác định số thuế bạn phải nộp hoặc các hạn chế bạn phải chịu khi xuất nhập khẩu hàng hóa như: áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, quy định hạn ngạch thuế quan…

31/2018/NĐ-CP Quy định về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, xuất xứ hàng hóa nhập khẩu     08/03/2018

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Xuất xứ hàng hóa là nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hóa trong trường hợp có nhiều nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa đó.

Mỗi hàng hóa có thể có “nguồn gốc” từ 1 lãnh thổ duy nhất gọi là có xuất xứ thuần túy (hàng hóa được nuôi trồng, đánh bắt, sản xuất toàn bộ tại một nước hoặc vùng lãnh thổ như cây trồng, động vật nuôi, khoáng sản, hải sản đánh bắt được…); hoặc có thể có “nguồn gốc” từ 2 hay nhiều lãnh thổ gọi là có xuất xứ không thuần túy (hàng hóa trải qua nhiều công đoạn sản xuất/ chế biến ở nhiều nước khác nhau).

Hàng hoá có xuất xứ không thuần túy được coi là có xuất xứ (tại 1 lãnh thổ nào đó) khi đáp ứng các tiêu chí xuất xứ: Tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực, tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hoá hoặc tiêu chí mặt hàng cụ thể. Các nhà xuất khẩu hàng hoá được quyền lựa chọn sử dụng một trong các tiêu chí này để xác định xuất xứ hàng hoá.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *