Mẫu C/O form EUR.1 của Việt Nam > EximShark.Com

Mẫu C/O form EUR.1 của Việt Nam

Mẫu C/O form EUR.1 theo EVFTA của Việt Nam được quy định cụ thể tại Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Xem thêm: HƯỚNG DẪN KÊ KHAI C/O MẪU EUR.1 CỦA VIỆT NAM THEO EVFTA

Xem thêm: Quy định về C/O mẫu EUR.1 theo Hiệp định Thương mại EVFTA


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *