LCL, FCL: Gửi hàng nguyên & Gửi hàng lẻ bằng container > EximShark.Com

LCL, FCL: Gửi hàng nguyên & Gửi hàng lẻ bằng container

Container có sức chở ít nhất khoảng 28-30 tấn hàng hóa, do đó những lô hàng xuất nhập khẩu vài trăm kg đến vài tấn sẽ phải đi chung container với những lô hàng cùng tuyến đường để tiết kiệm chi phí – đây chính là cách gửi hàng lẻ LCL.

1.      Quy trình gửi hàng nguyên (FCL/FCL)

  1. Chủ hàng giao nguyên container đã đóng hàng và niêm phong kẹp chì cho người chuyên chở tại bãi container (CY – Container Yard) của cảng đi;
  2. Người chuyên chở bốc container lên tàu, phát hành B/L và thực hiện vận tải;
  3. Người chuyên chở dỡ container khỏi tàu và đưa về CY của cảng đến;
  4. Người chuyên chở giao nguyên container trong tình trạng niêm phong cho người nhận tại CY của cảng đến trên cơ sở B/L đã phát hành.

Nhận nguyên, giao nguyên (FCL/FCL hay CY/CY) tức là người chuyên chở nhận nguyên container từ người gửi hàng và giao nguyên container cho người nhận. Quy trình nhận nguyên, giao nguyên diễn ra như sau:

2.      Quy trình gửi hàng lẻ (LCL/LCL)

  1. Người gom hàng nhận hàng lẻ từ các chủ hàng và cấp cho người gửi hàng một chứng từ gọi là vận đơn nhà (House Bill).
  2. Người gom hàng đóng các hàng lẻ vào container và gửi nguyên container cho người chuyên chở.
  3. Hãng tàu nhận container và sẽ cấp cho người gom hàng một vận đơn là vận đơn chủ (Master Bill).
  4. Hàng tàu vận chuyển container đến cảng đến, dỡ khỏi tàu và giao nguyên container cho đại lý của người gom hàng tại cảng đến trên cơ sở Master Bill.
  5. Đại lý của người gom hàng, bằng chi phí của mình, dỡ hàng ra khỏi container và giao hàng lẻ cho người nhận trên cơ sở House Bill.

Nhận lẻ, giao lẻ (LCL/LCL hay CFS/CFS) tức là người chuyên chở nhận lẻ từ người gửi hàng và giao lẻ cho người nhận hàng. Trong vận tải container, việc gom các lô hàng lẻ (Consol) thành hàng nguyên thường do các công ty dịch vụ giao nhận  (Forwarder/ Logistics) thực hiện gọi là người gom hàng (Consolidator). Quy trình nhận lẻ, giao lẻ diễn ra như sau:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *