Lưu trữ Thủ tục hải quan | Chính sách mặt hàng | Loại hình Xuất nhập khẩu > Trang 2 trên 3 > EximShark.Com

NGUYÊN TẮC KHAI HẢI QUAN – NHỮNG QUY ĐỊNH QUAN TRỌNG NHẤT KHI KHAI HẢI QUAN

Người khai hải quan phải khai đầy đủ, chính xác, trung thực, rõ ràng các tiêu chí trên tờ khai hải quan; tự tính để xác định số thuế, các khoản thu khác phải nộp ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai.

NGƯỜI KHAI HẢI QUAN – NHỮNG AI ĐƯỢC PHÉP KHAI HẢI QUAN?

Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.

[2020] Thủ tục cấp CFS hàng xuất khẩu (cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hoá xuất khẩu)

CFS là giấy chứng nhận lưu hành tự do cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, chứng minh hàng hóa ghi trong CFS đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

[SƠ ĐỒ] 6 quy tắc phân loại hàng hóa để áp mã HS

Rõ ràng hệ thống HS là một danh mục hàng hóa vô cùng phức tạp, bạn cần thiết phải áp dụng Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa nhằm đảm bảo chắc chắn rằng một hàng hóa cụ thể luôn được phân loại và xác định được mã HS chính xác theo quy định.

Phân luồng tờ khai hải quan: Luồng 1 (xanh), luồng 2 (vàng), luồng 3 (đỏ) dựa vào điều kiện nào?

Phân luồng tờ khai là một trong những việc gây hồi hộp nhất trong suốt quá trình xuất nhập khẩu 1 lô hàng. Việc tờ khai được phân luồng màu gì hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống khai hải quan điện tử. Tuy nhiên đa phần người có kinh nghiệm đều có thể phán đoán trước được tờ khai sẽ được phân luồng gì để chủ động trong việc xuất trình chứng từ và hàng hóa.

Khi nào khai hải quan điện tử, khi nào khai hải quan giấy?

Tất nhiên nói đến việc khai hải quan ở thời điểm hiện tại thì phải thực hiện thông qua phần mềm hải quan điện tử, tuy nhiên về lý thuyết vẫn có những trường hợp được khai trên tờ khai hải quan giấy bạn nhé.