[SƠ ĐỒ] 6 quy tắc phân loại hàng hóa để áp mã HS > EximShark.Com

[SƠ ĐỒ] 6 quy tắc phân loại hàng hóa để áp mã HS

Rõ ràng hệ thống HS là một danh mục hàng hóa vô cùng phức tạp, bạn cần thiết phải áp dụng Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa nhằm đảm bảo chắc chắn rằng một hàng hóa cụ thể luôn được phân loại và xác định được mã HS chính xác theo quy định.

Sáu (6) quy tắc giải thích phân loại hàng hóa theo HS này phải được xem xét theo thứ tự,  không áp dụng được quy tắc này mới áp dụng sang quy tắc tiếp theo, trình tự như sau: Quy tắc 1, 2(a), 2(b), 3(a), 3(b), 3(c), 4. Riêng quy tắc 5 và 6 được áp dụng riêng biệt.

Áp dụng:

65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam        27/06/2017

Phụ lục II – Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới.

1. Từ Quy tắc 1 đến quy tắc 4 phải áp dụng một cách tuần tự;

2. Quy tắc 5 áp dụng riêng cho các loại bao bì đi cùng hàng hóa;

3. Các quy tắc từ 1 đến 5 được áp dụng cho cấp độ Nhóm;

4. Quy tắc 6 áp dụng cho cấp độ Phân nhóm.

Các quy tắc giải thích chung còn quy định một cách rõ ràng từng bước làm cơ sở cho việc phân loại hàng hóa theo HS, theo đó: trong mọi trường hợp một hàng hóa trước tiên được phân loại vào Nhóm 4 số phù hợp, sau đó đến Phân nhóm của Nhóm 4 số.

Xem thêm: [FULL] Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *