Lưu trữ xuất xứ hàng hóa > EximShark.Com

Xác định xuất xứ hàng hóa có tác dụng gì trong xuất nhập khẩu?

Xuất xứ hàng hóa chính là căn cứ quan trọng để xác định số thuế bạn phải nộp hoặc các hạn chế bạn phải chịu khi xuất nhập khẩu hàng hóa như: áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, quy định hạn ngạch thuế quan…