[BẢN DỊCH] Hợp đồng xuất khẩu Gỗ dán (Plywood) Anh-Việt > EximShark.Com

[BẢN DỊCH] Hợp đồng xuất khẩu Gỗ dán (Plywood) Anh-Việt

USD 22,014.48  (CNF Subic Bay, Philippines). (IN WORDS: US DOLLARS TWENTY TWO THOUSAND  AND FOURTEEN, CENTS FORTY EIGHT) [Bằng chữ: Hai mươi hai nghìn không trăm mười bốn đố la Mỹ và bốn mươi tám cent]


2 thoughts on “[BẢN DỊCH] Hợp đồng xuất khẩu Gỗ dán (Plywood) Anh-Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *