Lưu trữ Tờ khai hải quan điện tử > EximShark.Com

Khi nào khai hải quan điện tử, khi nào khai hải quan giấy?

Tất nhiên nói đến việc khai hải quan ở thời điểm hiện tại thì phải thực hiện thông qua phần mềm hải quan điện tử, tuy nhiên về lý thuyết vẫn có những trường hợp được khai trên tờ khai hải quan giấy bạn nhé.

[Hướng dẫn] Cài đặt ECUS/VNACCS: Đăng nhập lần đầu và thiết lập thông số để thực hành mở Tờ khai hải quan điện tử

Cá nhân mình cho rằng bất cứ ai muốn làm Xuất nhập khẩu thành công thì ít nhiều đều nên biết sử dụng phần mềm hải quan điện tử. Có thể bạn chỉ làm giao dịch, đàm phán mà không phải mở tờ khai… nhưng thực chất nếu bạn biết mở tờ khai thì sẽ có lợi ngược lại cho việc giao dịch, mình sẽ giải thích thêm điều này ở cuối bài nhé.