Lưu trữ mã HS/ HS code > EximShark.Com

Mã HS code là gì? Các nguồn tra mã HS được nhân viên sử dụng trong thực tế

Mã HS của bất cứ hàng hóa nào đều được thống nhất phân loại theo Hệ thống HS nên sẽ giống nhau trên toàn thế giới tính đến Phân Nhóm (đến 06 chữ số), các chữ số còn lại có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia.

[FULL] Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa

Sáu (6) quy tắc giải thích phân loại hàng hóa theo HS này phải được xem xét theo thứ tự, không áp dụng được quy tắc này mới áp dụng sang quy tắc tiếp theo, trình tự như sau: Quy tắc 1, 2(a), 2(b), 3(a), 3(b), 3(c), 4. Riêng quy tắc 5 và 6 được áp dụng riêng biệt.

[SƠ ĐỒ] 6 quy tắc phân loại hàng hóa để áp mã HS

Rõ ràng hệ thống HS là một danh mục hàng hóa vô cùng phức tạp, bạn cần thiết phải áp dụng Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa nhằm đảm bảo chắc chắn rằng một hàng hóa cụ thể luôn được phân loại và xác định được mã HS chính xác theo quy định.