Lưu trữ Khai báo hải quan > EximShark.Com

CÁC NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN: PHẦN 2 – KHAI CHÍNH THỨC THÔNG TIN HÀNG HOÁ

Sau khi khai trước thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, người khai hải quan tiếp nhận thông tin phản hồi từ Hệ thống để thực hiện khai chính thức tờ khai hải quan.

CÁC NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN: PHẦN 1 – KHAI TRƯỚC THÔNG TIN HÀNG HOÁ

Người khai hải quan phải khai trước các thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại điểm 2 Phụ lục II kèm theo Thông tư này;

[Hướng dẫn] Cài đặt ECUS/VNACCS: Đăng nhập lần đầu và thiết lập thông số để thực hành mở Tờ khai hải quan điện tử

Cá nhân mình cho rằng bất cứ ai muốn làm Xuất nhập khẩu thành công thì ít nhiều đều nên biết sử dụng phần mềm hải quan điện tử. Có thể bạn chỉ làm giao dịch, đàm phán mà không phải mở tờ khai… nhưng thực chất nếu bạn biết mở tờ khai thì sẽ có lợi ngược lại cho việc giao dịch, mình sẽ giải thích thêm điều này ở cuối bài nhé.