Lưu trữ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu > EximShark.Com

[CÔNG THỨC] Tính toán chi phí bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Trong tình huống bạn nhập khẩu lô hàng có giá trị Invoicce là 100.000 USD, chi phí book tàu bạn phải bỏ ra là 90 USD, phí mua bảo hiểm phải trả là 10 USD. Giả định bạn có thể nhập khẩu lô hàng này và bán ra thị trường với mức giá 101.000 USD.

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu: Ai trả phí, ai được bồi thường?

Trước tiên bạn cần nắm rõ vấn đề rằng: mặc dù hàng hóa phải đi qua 3 chặng (nội địa nước xuất khẩu – vận tải quốc tế – nội địa nước nhập khẩu) để đến được tay người nhập khẩu, tuy nhiên đa số trường hợp khi nói đến bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chính là nói đến việc mua bảo hiểm cho chặng vận tải quốc tế vì đây là chặng dài nhất và rủi ro nhất.