Sử dụng mẫu C/O form D cũ của Philippines > EximShark.Com

Sử dụng mẫu C/O form D cũ của Philippines

(HQ Online) – Liên quan đến việc sử dụng C/O mẫu D, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn sử dụng mẫu C/O cũ của Philippines.

Theo đó, tại Điều 5 Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương quy định “Cơ quan Hải quan chấp nhận C/O mẫu D được cấp trước ngày 21 tháng 12 năm 2020 theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT”.

Tuy nhiên, Hải quan Philippines thông báo do thủ tục hành chính nên cơ quan Hải quan của Philippines chưa in được C/O mẫu mới và tiếp tục sử dụng mẫu C/O cũ theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT đến ngày 31/7/2021.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết đối với C/O mẫu D do Philippines cấp, cơ quan Hải quan chấp nhận C/O mẫu cũ đến ngày 31/7/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *