Quy chế đăng tải lên website > EximShark.Com

Quy chế đăng tải lên website

1. Nội dung thông tin đăng tải

Ban quản trị website EximShark.Com đăng tải trên website các thông tin về sản phẩm/ dịch vụ do EximShark.Com cung cấp, không quảng cáo hoặc đăng tải thông tin về sản phẩm/ dịch vụ của bất kỳ bên nào khác.

Ban quản trị website EximShark.Com đăng tải các bài viết chuyên ngành về nghiệp vụ Xuất nhập khẩu hàng hoá do chính người đại diện Phạm Ngọc Anh biên tập và đăng tải.

2. Hình thức đăng tải thông tin

Ban quản trị website thực hiện thu thập thông tin, biên tập, chỉnh sửa và thực hiện đăng tải thông tin.

Ban quản trị website thực hiện cập nhật thông tin khi có những thay đổi về sản phẩm/ dịch vụ hoặc nội dung kiến thức chuyên ngành.

3. Góp ý, đánh giá về thông tin đăng tải

Quý khách có thể góp ý hoặc đánh giá về các thông tin được đăng tải trên EximShark.Com bằng cách gửi email tới order@eximshark.com hoặc liên hệ Hotline 0919276887.